επιστροφή


Το ταξίδι που πληγώνει
 και άλλα διηγήματα
 


Συγκροτήθηκε σε βιβλίο με την φιλική φροντίδα 
της Βενετίας Αποστολίδου και του Παναγιώτη Σ. Πίστα

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει δύο μέρη: 
   α)     την ενότητα πεζογραφημάτων Το ταξίδι που πληγώνει, που άρχισαν να 
           γράφονται και να δημοσιεύονται το 1987 και που εκδόθηκαν για πρώτη φορά 
           όλα μαζί το 1995, και 
    β)    τέσσερα διηγήματα.

Ο Νίκος Μπακόλας, αν εξαιρέσουμε τα "δώδεκα αλληλένδετα αφηγήματα" της Μυθολογίας (1977), έγραψε ή τουλάχιστον δημοσίευσε, διηγήματα στις αρχές (1955-1958) και στο τέλος της συγγραφικής του πορείας.  Εδώ συγκεντρώνονται τα διηγήματα της τελευταίας περιόδου, που είναι δημοσιευμένα από το 1986 ως το 1999, σχεδόν παράλληλα δηλαδή με τα πεζογραφήματα του Ταξιδιού.

Η συγκρότηση του βιβλίου έγινε σύμφωνα με την επιθυμία του συγγραφέα.  Στο πρώτο μέρος προστέθηκα ένα ημιτελές σχετικό κείμενο που γράφτηκε λίγο πριν από τον θάνατό του.

Το πρώτο μέρος του βιβλίου, Το ταξίδι που πληγώνει, είναι μια ενότητα πεζογραφημάτων που καταγράφουν κάποια προσωπικά ταξίδια, με λίγο ή πολύ τραυματικές εμπειρίες μα με μια φιλοπαίγμονα διάθεση που ποικίλλει από ταξίδι σε ταξίδι. Τα υπόλοιπα διηγήματα του τόμου είναι, και αυτά, με κάποια έννοια,
 ταξίδια, είτε στα όνειρα για το μέλλον (Το λαχείο), είτε στις ιστορικές περιπέτειες της Κατοχής και του Εμφυλίου (Αυτό το αίμα είναι...), είτε Στις αυλές της θάλασσας των παιδικών και εφηβικών του χρόνων, είτε, τέλος, προς τον θάνατο (Οι ανειδίκευτες θεότητες).

Περιεχόμενα

Α'. ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΟΥ ΠΛΗΓΩΝΕΙ (Έξι πεζογραφήματα και ένα επίμετρο)
Το ταξίδι που πληγώνει - 1
Το ταξίδι που πληγώνει - 2
Το ταξίδι που πληγώνει - 3
Το ταξίδι που πληγώνει - 4
Το ταξίδι που πληγώνει - 5
Το ταξίδι που πληγώνει - τελευταίο
Επίμετρο: Το ταξίδι που πληγώνει το οριστικά τελευταίο

Β'. ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Το λαχείο
Αυτό το αίμα είναι ...
Στις αυλές της θάλασσας (αφήγημα)
Οι ανειδίκευτες θεότητες

Πρώτες Δημοσιεύσεις 
και άλλες σημειώσεις

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΟΥ ΠΛΗΓΩΝΕΙ 
(Έξι πεζογραφήματα και ένα επίμετρο)

Το ταξίδι που πληγώνει - 1 Νίκος Μπακόλας. Το Ταξίδι που πληγώνει, Θεσσαλονίκη 1989 (βιβλιαράκι που συνόδευε το τεύχ. 9-10 [Φεβρουάριος 1989] του περιοδ. Ο Παρατηρητής, όπου και αφιέρωμα στον συγγραφέα), σελ. 13-30.
Το ταξίδι που πληγώνει - 2 Περιοδ. Το δένδρο, τεύχ. 31-32, Αθήνα (Ιούνιος-Αύγουστος 1987), σελ. 49-53.  Αναδημοσίευση: όπου παραπάνω στον αριθμό 1, σελ. 7-12.
Το ταξίδι που πληγώνει - 3 Περιοδ. Τα ποταμόπλοια, τεύχ. 5, Θεσσαλονίκη (Ιούνιος 1992), σελ. 96-100.
Το ταξίδι που πληγώνει - 4 Νίκος Μπακόλας. Το Ταξίδι που πληγώνει, Εξι πεζογραφήματα, Εκδόσεις "Χειρόγραφα", Θεσσαλονίκη (Οκτώβριος) 1995 σελ. 47-55.
Το ταξίδι που πληγώνει - 5 Η πρώτη μορφή του, γραμμένη στις αρχές του 1988, δημοσιεύτηκε στο περιοδ. Τραμ, τευχ. 6, Αθήνα (Μάιος 1988), σελ. 6-8. Η μορφή που εκδίδεται εδώ δημοσιεύτηκε όπου παραπάνω στον αρ. 4. σελ. 57-62.
Το ταξίδι που πληγώνει 
- τελευταίο
(τελευταίο). Περιοδ. Η λέξη, τεύχ. 115, Αθήνα (Μάιος-Ιούνιος 1993), σελ. 315-317.
Επίμετρο: 
Το ταξίδι που πληγώνει 
το οριστικά τελευταίο
Αδημοσίευτο

ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Τα διηγήματα αυτά είναι της ώριμης περιόδου του συγγραφέα. Τα "νεανικά" του διηγήματα και πεζά έχουν συγκεντρωθεί στο βιβλίο: Νίκος Μπακόλας, Χρονιές Άγιες και άγριες. Τα πρώτα πεζά, Εκδόσεις "Ελληνικά Γράμματα", Αθήνα 1999.Το λαχείο

 

Περιοδ. Παραφυάδα, τεύχ. 2, Θεσσαλονίκη (Δεκ. 1986), σελ. 9-16.


Αυτό το αίμα είναι ...

 

Περιοδ. Παραφυάδα, τεύχ. 5, Θεσσαλονίκη (Δεκ. 1989), σελ. 32-42.


Στις αυλές της θάλασσας (αφήγημα)

 

Πρώτη δημοσίευση στον τόμο: Η Θεσσαλονίκη των συγγραφέων. 20 διηγήματα για την Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις "Ιανός", Θεσσαλονίκη Δεκ. 1996), σελ. 105-111. 

Εδώ εκδίδεται από μεταγενέστερη και εκτενέστερη αδημοσίευτη μορφή του.

Οι ανειδίκευτες θεότητες

 

Στον τόμο: Ξένος, ο άλλος μου εαυτός, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα (Μάρτιος 1999) σελ. 131-139.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα