επιστροφή


Με επίκεντρο τη "Μεγάλη Πλατεία"
 

Μία θεώρηση του πεζογραφικού έργου του Νίκου ΜπακόλαΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προλογικό σημείωμα
 

 Μέρος Α΄

ΠΡΟ ΤΗΣ «ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ», Παναγιώτης Σ. Πίστας
 

Μέρος Β΄

Η «ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΤΕΙΑ»:

Η Θεσσαλονίκη της «Μεγάλης πλατείας», Βενετία Αποστολίδου

Η πιο μεγάλη ανάμνηση. Η λογοτεχνική τύχη ενός κατοχικού βιώματος
στο μυθιστόρημα «Η μεγάλη πλατεία»,
Παναγιώτης Σ. Πίστας


Μέρος Γ΄

ΜΕΤΑ ΤΗ «ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΤΕΙΑ», Βενετία Αποστολίδου
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

Βιογραφικά - Εργογραφικά - Επιλογή κριτικογραφίας
Βενετία Αποστολίδου - Παναγιώτης Σ. Πίστας

ΠΡΩΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

 

2_fess3e3s