επιστροφή


Η Θεσσαλονίκη
στο έργο των Θεσσαλονικέων πεζογράφων
 

Η απεικόνιση της πολυδιάστατης παρουσίας της Θεσσαλονίκης σε έργα Θεσσαλονικέων πεζογράφων
του 20ου αιώνα.   Ν. Πεντζίκης, Τ. Αλαβέρας, Β. Βασιλικός, Γ. Ιωάννου, Ν. Μπακόλας


                    
                     Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος

            Αποσπάσματα από το έργο του Νίκου Μπακόλα

Νίκος Μπακόλας (1927-1999) – Βιογραφικά στοιχεία ( σελ. 84-89 )
Η πόλη ως δρών πρόσωπο ( σελ. 102–104 )
Το παράδειγμα της «Μεγάλης πλατείας» (σελ 122–125)
(Η θάλασσα) Πύλη εισόδου για την πόλη ( σελ. 181-190 )
Βροχή / ομίχλη και ονειρική μεταλλαγή του χώρου ( σελ. 210-216 )
Ήρωες στο περιβάλλον της πολυεθνοτικής πόλης - Εβραίοι (σελ. 242-244 )
Θεσμοποιημένοι χώροι και συλλογικότητες:  Η κειμενική τους λειτουργία (σελ. 267–272 )
Η βυζαντινή παράδοση ( σελ. 296-298 )

               Αγορά βιβλίου                   Συμπερασματικές Παρατηρήσεις ( σελ. 370-379 ) 
           
Εκδόσεις Κώδικας 2007               
              ISBN
960-8384-16-8

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

 

40i64q1it4