επιστροφή


Η αντίληψη της λαϊκής παράδοσης περί ληστών
και εν γένει παρανόμων στο έργο του Νίκου Μπακόλα.
 


Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην πρόσληψη της έννοιας των παρανόμων, από τις λαϊκές δυνάμεις, σε εποχές συνεχών γεγονότων της χώρας μας. Η Λογοτεχνία, ως κλάδος, εκπροσωπεί την ενασχόληση με τον έντεχνο λόγο, αλλά -συγχρόνως- αντανακλά και αποδίδει το σύνολο των λογοτεχνικών έργων ενός λαού ή μιας εποχής. Ο συγγραφέας, Ν. Μπακόλας, ανήκει στη δεύτερη φάση της νεωτεριστικής πεζογραφίας και αποτυπώνει -μέσα από τα έργα του- το βαρύ κλίμα της πόλης του (της Θεσσαλονίκης), καθώς και των τραυματικών γεγονότων της χώρας μας. Στην αποκρυστάλλωση των διαδραματιζόμενων γεγονότων, μέσα από τα μυθιστορήματά του, η τακτική της συνειρμικής γραφής (χαρακτηριστικό του λογοτεχνικού ρεύματος στο οποίο ανήκει ο Ν. Μπακόλας), ωθεί το λογοτέχνη: σε μια ιδιάζουσα, αλλά άκρως ενδιαφέρουσα και πλούσια γλώσσα (:μακροσκελείς προτάσεις, συντακτικές και γραμματικές παρεκτροπές, που προσεγγίζουν τον προφορικό λόγο. Διάχυτα είναι επίσης και τα στοιχεία των παρομοιώσεων, των μεταφορών, έντονο το σκωπτικό στυλ-ύφος, που επιδιώκει να προβληματίσει τον αναγνώστη) και σε ένα πλούσιο σύνολο από κώδικες συμβόλων <χρωμάτων, εικόνων, λέξεων, άψυχων στοιχείων της φύσης). Υπάρχει επίσης και ένας καταιγισμός εναλλασσόμενων εικόνων, σε μια "ατέρμονη" εξέλιξη πλοκής, που διατηρεί αμείωτο το αναγνωστικό ενδιαφέρον, χωρίς να προκαλεί καθόλου σημάδια κόπωσης. Τα έργα του (γεμάτα από τραγικά, απρόσμενα -για τους ήρωες- γεγονότα) ακολουθούν -πράγματι- μια "ατέλειωτη γραφή του αίματος" . τα δε κεντρικά πρόσωπα-θύματα, ωθούνται πάντοτε, σε μια καλά προδιαγεγραμμένη πορεία, σε μια ολέθρια κατάληξη, όπως προστάζει η αδυσώπητη προσωπική τους μοίρα. Τελικά, μετά από έναν κύκλο ατελεύτητων περιπετειών, η ιστορία του έργου δύναται να συνεχισθεί, ενώ η εμβρυακή ιδέα, η αρχική έμπνευση του δημιουργού-συγγραφέα, καταλήγει σε πλήρη καρποφορία.


Βαλεντίνη Καμπατζά
 

Δημοσιεύθηκε στο Περιοδικό 'ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ" (Τόμος Δ', τεύχος 40-2008, Λευκάδα, σ.σ. 60-88)

Η Βαλεντίνη Καμπατζά είναι δρ. Συγκριτικής Γλώσσας
και Λογοτεχνίας Α.Π.Θ., καθηγήτρια στο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

3q0p3y879f